โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

ประวัติโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประกาศโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

ประกาศเลื่อนการประกาศผลสอบ STEM เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และจะรับรางวัลในวันที่ 19 ธันวาคม 2559

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมรวมพลังความภักดี

      กิจกรรมรวมพลังความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพที่ ๘๙ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖


     การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนการแข่งขันสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 Science, Thai, English & Mathematics Competition (STEM 5th) เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559